image
image

Stappenplan voor een probleemloze domotica intallatie


Indien u een huis gaat bouwen gaat verbouwen en u wilt domotica toepassen adviseren wij u de volgende stappen te nemen.

Contact opnemen
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak waarin wij u kennis laten maken met de mogelijkheden van een domotica installatie.

Begroting
Op basis van het gesprek krijgt u een indicatie van de kosten en de voorzieningen waarmee u rekening dient te houden.

Indien u verder wenst te gaan met Home Innovation Services, organiseren wij een aantal afspraken waarin wij samen met u uw woonwensen en eisen in kaart brengen.
Deze sessies zijn enerzijds bedoeld om uw wensen te vertalen naar concrete systemen en anderzijds bedoeld om u op de hoogte te brengen van de mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

Lichtplan en domticaplan
Na het in kaart brengen van de"requirements" is het zaak een lichtplan te laten maken. Een mooi en goed doordacht verlichtingsplan haalt het beste uit een domotica systeem.

Vervolgens levert Home Innovation Services een concept domoticaplan met tekeningen aan, waarin de domotica installatie tot in detail staat beschreven. Dit betekent niet dat gedurende het bouwproces geen veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Geen statisch maar een dynamisch plan
Wij begrijpen als geen ander dat uw voorschrijdend inzicht tijdens het bouwproces tot aanpassingen kan leiden. Ook de definitieve keuze voor een bepaald product zoals een TV, projector of DVD speler wordt in een later stadium gemaakt omdat dit soort consumentenproducten sterk aan veranderingen onderhevig is.

Belangrijkste doelstelling van het plan in deze fase is het beschrijven van een infrastructuur en basis installatie waarop een aanbesteding gebaseerd kan worden. Tevens biedt het een nauwkeurige raming van de kosten die de installatie met zich meebrengt.

Aanbesteden
Na afloop van het aanbestedingsproces wanneer aannemer en onderaannemers bekend zijn, maakt Home Innovation Services afspraken met deze partijen om de installatie toe te lichten. Goede afspraken zijn essentieel voor een goede samenwerking; iets wat nog wel eens ten onrechte als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Bouwproces
Tijdens het bouwproces zijn wij op afroep beschikbaar voor bouwvergaderingen en ander overleg. Practisch gezien betekent dat wij één op de drie bouwvergaderingen aanwezig zijn. Tijdens deze fase testen wij samen met de andere partijen alvast de systemen.

Vlak voor oplevering breekt dan voor ons een drukke periode aan waarbij wij onze installatie aanbrengen en de systemen op elkaar gaan afstemmen. Hiervoor maken wij gebruik van de eisen en wensen gebaseerd op het domoticaplan en onze ervaring.

Fine Tuning
Pas na de bouwkundige oplevering gaan we de systemen fine-tunen naar wens van de gebruiker. Eindresultaat van deze fase is een oplevering van het systeem en gaat een support fase in. In de support fase worden kleine onvolkomenheden en bugs in de programmatuur opgelost. Kleine wensen die over het hoofd zijn gezien implementeren wij natuurlijk gewoon mee.

Veelal kunnen deze aanpassingen op afstand worden uitgevoerd zonder u thuis behoeft te zijn.

More...Home